همه چیز درباره استیج سرطان پستان یا مرحله سرطان سینه

استیج سرطان پستان
5/5 - (2 امتیاز)

استیج سرطان پستان | مرحله سرطان پستان

پس از تشخیص سرطان پستان در یک فرد، پزشکان تلاش می کنند دریابند که آیا این سرطان به سایر نقاط بدن گسترش یافته است یا خیر، و اگر چنین است، تا چه حد است. این فرآیند “مرحله بندی” یا استیجینگ (staging) نامیده می شود. مرحله یا استیج سرطان، میزان گسترش سرطان پستان در بدن را توصیف می کند. این ابزار به تعیین اینکه سرطان چقدر جدی است و بهترین روش درمان آن کدام است، کمک می کند. پزشکان همچنین در مورد طول عمر بیماران و آمار بقا از استیج سرطان استفاده می کنند.

مرحله اولیه سرطان پستان، استیج 0 (کارسینوم درجا) است. سرطان مهاجم، استیج (مرحله) بین 1 تا 4 دارد. به عنوان یک قاعده کلی، هرچه این رقم کمتر باشد، سرطان کمتر گسترش یافته است. رقم بالاتر، مانند استیج 4 (مرحله 4)، به معنای گسترش بیشتر سرطان است. اگرچه تجربه سرطان در هر بیمار منحصر به فرد است، اما سرطان‌ هایی که مراحل مشابه دارند، چشم ‌انداز مشابهی دارند و اغلب به روشی مشابه درمان می ‌شوند.

استیج سرطان پستان چگونه تعیین می شود؟

مرحله بندی سرطان پستان

سیستم مرحله بندی یا استیجینگ که اغلب برای سرطان پستان استفاده می شود، سیستم TNM کمیته مشترک آمریکایی سرطان (AJCC) است. جدیدترین سیستم این گروه که در ژانویه 2018 اجرا شد، دارای سیستم های مرحله بندی بالینی و پاتولوژیک زیر برای سرطان پستان است:

 •         استیج پاتولوژیک (که مرحله جراحی نیز نامیده می شود) با بررسی بافت برداشته شده در طی عمل تعیین می شود.
 •         گاهی اوقات، اگر جراحی فوراً یا اصلاً امکان پذیر نباشد به آن سرطان، یک استیج بالینی داده می شود. استیج بالینی بر اساس گزارشات معاینه فیزیکی، بیوپسی و تست های تصویربرداری مشخص می شود. مرحله بالینی برای کمک به برنامه ریزی درمان استفاده می شود. با این حال، گاهی اوقات سرطان فراتر از تخمین های مرحله بندی بالینی گسترش یافته است و ممکن است چشم انداز بیمار را به اندازه دقت یک مرحله بندی پاتولوژیک پیش بینی نکند.

در هر دو سیستم مرحله ‌بندی، از 7 اطلاعات کلیدی استفاده می‌ شود:

 •         وسعت (اندازه) تومور (T): اندازه سرطان چقدر است؟ آیا در مناطق مجاور رشد کرده است؟
 •         گسترش به غدد لنفاوی مجاور (N): آیا سرطان به غدد لنفاوی مجاور سرایت کرده است؟ اگر چنین است، چقدر؟
 •         گسترش (متاستاز) به نقاط دوردست (M): آیا سرطان به اعضا دور مانند ریه، کبد یا استخوان و… گسترش یافته است؟
 •         وضعیت گیرنده استروژن (ER): آیا بافت سرطانی، پروتئینی به نام گیرنده استروژن دارد؟
 •         وضعیت گیرنده پروژسترون (PR): آیا بافت سرطانی، پروتئینی به نام گیرنده پروژسترون دارد؟
 •         وضعیت HER2: آیا بافت سرطانی، پروتئینی به نام HER-2  دارد؟
 •         گرید سرطان (G): سلول های سرطانی چقدر شبیه سلول های طبیعی هستند؟

تفاوت استیج و گرید در سرطان

علاوه بر این، عوامل خطر برای عود بیماری، نیز ممکن است در شرایط خاص برای مرحله بندی در نظر گرفته شود.

هنگامی که همه این عوامل مشخص شدند، استیج بیماری مشخص می شود.

جزئیات مربوط به سه عامل اول (دسته های  TNM) در زیر تشریح شده است. با این حال، وضعیت ER، PR و HER2  و نیز گرید بیماری، میتواند مرحله بندی سرطان سینه را پیچیده تر کند. به همین دلیل، بهتر است از پزشک خود در مورد مرحله خاص خود و معنای آن سوال کنید.

استیج سرطان سینه

جزئیات سیستم مرحله بندی TNM

اعداد یا حروف بعد از T، N و M جزئیات بیشتری در مورد هر یک از این عوامل ارائه می دهند. اعداد بالاتر به معنای پیشرفته تر بودن سرطان است. دسته های زیر از تعاریف پاتولوژیک (جراحی) استفاده می کنند:

1 دسته بندی T برای سرطان پستان

T به همراه عدد 0 تا 4 اندازه تومور اصلی (اولیه) و اینکه آیا به پوست یا دیواره قفسه پستان زیر پستان گسترش یافته است را توصیف می کند. اعداد بالاتر T به معنای تومور بزرگتر و یا گسترش گسترده تر به بافت های اطراف پستان است.

TX:  تومور اولیه قابل ارزیابی نیست.

T0: شواهدی از تومور اولیه وجود ندارد.

Tis:  کارسینوم درجا (DCIS یا بیماری پاژه پستان بدون توده)

T1 (شامل T1a، T1b و T1c): عرض تومور 2 سانتی متر یا کمتر است.

T2: اندازه تومور بین 2 تا 5 سانتی متر است.

T3: اندازه تومور بیش از 5 سانتی متر است.

T4 (شامل T4a، T4b، T4c و T4d):  تومور با هر اندازه ای که به دیواره قفسه یا پوست پستان رسیده باشد. همچنین سرطان پستان التهابی هم T4 تلقی می شود.

2 دسته بندی N برای سرطان پستان

N با عددی بین 0 تا 3 نشان داده می شود و مشخص می کند که سرطان به غدد لنفاوی نزدیک پستان گسترش یافته است یا خیر و اگر چنین است، چند غدد لنفاوی درگیر شده است.

مرحله ‌بندی غدد لنفاوی برای سرطان پستان بر اساس چگونگی ظاهر گره‌ها در زیر میکروسکوپ است و با بهتر شدن فناوری تغییر کرده است. 

اگر ناحیه گسترش سرطان بین 0.2 میلی متر تا 2 میلی متر باشد، به آن میکرومتاستاز می گویند. مناطقی از سرطان که بیشتر از 2 میلی ‌متر باشند، بر چشم‌ انداز سرطان تأثیر منفی می‌گذارند. این نواحی بزرگتر گاهی اوقات ماکرومتاستاز نامیده می شوند، و البته  بیشتر اوقات از واژه متاستاز برای این نواحی استفاده می کنیم.

NX:  غدد لنفاوی مجاور را نمی توان ارزیابی کرد (مثلاً اگر قبلاً برداشته شده باشند).

N0: سرطان به غدد لنفاوی مجاور سرایت نکرده است.

N1: سرطان به 1 تا 3 غده لنفاوی زیر بغل گسترش یافته است و/یا سرطان در غدد لنفاوی پستانی داخلی (آنهایی که نزدیک استخوان پستان هستند) در بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان یافت می شود.

 •         N1mi : میکرومتاستازها (مناطق کوچک گسترش سرطان) در غدد لنفاوی زیر بغل وجود دارند. مناطق گسترش سرطان در غدد لنفاوی بین 0.2 میلی متر تا 2 میلی متر قطر دارند.
 •         N1a : سرطان به 1 تا 3 غده لنفاوی زیر بغل گسترش یافته است که حداقل یک ناحیه از سرطان بیش از 2 میلی متر قطر دارد.
 •         N1b :  سرطان به غدد لنفاوی پستانی داخلی در همان سمت سرطان گسترش یافته است، اما این گسترش فقط در بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان یافت می شود.
 •         N1c : هر دو مورد N1a  و N1b در بررسی بافت سرطانی دیده می شود.

N2: سرطان به 4 تا 9 غده لنفاوی زیر بغل گسترش یافته است یا سرطان، غدد لنفاوی پستانی داخلی را بزرگ کرده است.

 •         N2a:  سرطان به 4 تا 9 غدد لنفاوی زیر بغل گسترش یافته است که حداقل یک ناحیه سرطانی بزرگتر از 2 میلی متر قطر دارد.
 •         N2b:  سرطان به یک یا چند غده لنفاوی پستانی داخلی گسترش یافته و باعث بزرگ شدن آنها شده است.

N3: هر یک از موارد زیر:

 •         N3a:  هر دو مورد:

o        یا سرطان به 10 غده لنفاوی یا تعداد بیشتری از غدد لنفاوی زیر بغل گسترش یافته است که حداقل یک ناحیه سرطان بیش از 2 میلی متر قطر دارد.

o        یا سرطان به غدد لنفاوی زیر استخوان ترقوه (گره‌ های زیر ترقوه) گسترش یافته است و حداقل یک ناحیه سرطان بیش از 2 میلی ‌متر قطر دارد.

 •         N3b : هر دو مورد:

o        یا سرطان حداقل در یک غدد لنفاوی زیر بغل (با حداقل یک ناحیه سرطانی بیش از 2 میلی متر گسترش یافته است) و غدد لنفاوی پستانی داخلی را نیز بزرگ کرده است.

o        یا سرطان به 4 یا بیشتر غدد لنفاوی زیر بغل (با حداقل یک ناحیه سرطان بیش از 2 میلی متر) و در بیوپسی غدد لنفاوی نگهبان به غدد لنفاوی پستانی داخلی نیز گسترش یافته است.

N3c : سرطان به غدد لنفاوی بالای استخوان ترقوه (گره های فوق ترقوه) در همان سمت سرطان با حداقل یک ناحیه سرطانی بیش از 2 میلیمتر گسترش یافته است.

3 دسته بندی M برای سرطان پستان

M با عددی بین 0 تا 1 نشان داده می شود و مشخص می کند که آیا سرطان به اعضا دوردست (به عنوان مثال، ریه ها، کبد یا استخوان ها) گسترش یافته است یا خیر.

M0: در آزمایشات تصویربرداری یا معاینه فیزیکی، هیچ گسترش بیماری در اعضا دوردست یافت نمی شود.

M1: در آزمایشات تصویربرداری یا معاینه فیزیکی یا در نمونه برداری مشخص می شود که بیماری به اعضا دوردست رسیده است.

نمونه هایی با استفاده از سیستم مرحله بندی کامل

مرحله بندی سرطان پستان
مرحله بندی سرطان پستان

از آنجایی که فاکتورهای زیادی در گروه بندی استیج سرطان پستان وجود دارد، نمی توان در اینجا هر ترکیبی را که ممکن است در هر استیج گنجانده شود، با مثال نشان داد. در اینجا 3 مثال از نحوه استفاده از تمام عوامل ذکر شده در بالا برای تعیین استیج پاتولوژیک (مرحله جراحی) سرطان پستان آورده شده است:

نمونه شماره 1

اگر اندازه سرطان بین 2 تا 5 سانتی متر باشد (T2) اما به غدد لنفاوی مجاور (N0) یا اندام های دوردست (M0) گسترش نیافته باشد:

 •         گرید 3
 •         HER2   منفی
 •         ER مثبت
 •         PR مثبت

مرحله سرطان IB است.

نمونه شماره 2

اگر سرطان بزرگتر از 5 سانتی متر (T3) باشد و به 4 تا 9 غدد لنفاوی زیر بغل یا هر غدد لنفاوی پستانی داخلی (N2) گسترش یافته باشد اما به اندام های دوردست (M0) گسترش نیافته باشد:

 •         گرید 2
 •         HER2 مثبت
 •         ER مثبت
 •         PR مثبت

مرحله سرطان IB است.

نمونه شماره 3

اگر سرطان بزرگتر از 5 سانتی متر (T3) باشد و به 4 تا 9 غدد لنفاوی زیر بغل یا هر غدد لنفاوی پستانی داخلی (N2) گسترش یافته باشد اما به اندام های دوردست (M0) گسترش نیافته باشد:

 •         گرید 2
 •         HER2 منفی
 •         ER منفی
 •         PR منفی

مرحله سرطان IIIB است.

اینها تنها 3 نمونه از بسیاری از ترکیبات احتمالی عوامل هستند. برای درک اینکه استیج سرطان پستان شما چیست و به چه معناست، با پزشک خود صحبت کنید.

بهترین مرکز رادیوتراپی در تهران | بهترین متخصص پرتودرمانی در تهران​

بهترین متخصص پرتودرمانی در تهران
بهترین متخصص پرتو درمانی در تهران

چنانچه در جستجوی بهترین متخصص رادیوتراپی تهران هستید و بارها متخصصین رادیوتراپی تهران و لیست مراکز رادیوتراپی خصوصی در تهران را بررسی کرده اید ، اما همچنان به نتیجه مساعدی نرسیده اید ، به شما دکتر احسان کرباسی را معرفی می کنیم.

درباره دکتر احسان کرباسی بیشتر بدانید

دکتر احسان کرباسی دارای بورد تخصصی رادیوتراپی انکولوژی_پرتودرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران راه را برای درمان شما کوتاه می کند.

جهت ارتباط با بهترین مرکز پرتو درمانی تهران لطفا کلیک کنید.

شاد و تندرست باشید.

2 دیدگاه دربارهٔ «همه چیز درباره استیج سرطان پستان یا مرحله سرطان سینه»

 1. با سلام و وقت بخیر
  آقای دکتر، اگر سرطان به صورت T1c N3a و گرید یک باشه و Er وpr متبت و her2 منفی باشه استیج سرطان چی میشه
  متاستاز نشده و 11 تا لنف درگیر بودن

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن