رادیوید

ید رادیواکتیو (رادیوید) برای درمان سرطان تیروئید

درمان سرطان تیروئید با ید رادیواکتیو غده تیروئید تقریباً تمام ید موجود در بدن را جذب می کند. به همین دلیل، ید رادیواکتیو (RAI، رادیوید که همچنین به نام I-131 نیز شناخته می شود) می تواند برای درمان سرطان تیروئید استفاده شود. ید رادیواکتیو عمدتاً در سلول ‌های تیروئید تجمع پیدا می کند، جایی که …

ید رادیواکتیو (رادیوید) برای درمان سرطان تیروئید ادامه مطلب »