رادیوتراپی سرطان روده بزرگ

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای درمان سرطان روده بزرگ (کولون)

درمان سرطان روده بزرگ با رادیوتراپی   روده بزرگ اصطلاحا کولون Colon نام داشته و چند بخش دارد: قسمت ابتدایی آن که به روده باریک وصل میشود کولون صعودی نام دارد و غذا را از روده باریک دریافت میکند. (به بخش ابتدایی کولون صعودی، سکوم Cecum گفته می شود) سپس غذای هضم شده وارد روده بزرگ …

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای درمان سرطان روده بزرگ (کولون) ادامه مطلب »