پرتودرمانی سرطان پستان

پرتودرمانی سرطان پستان

فهرست پرتودرمانی سرطان پستان چیست؟  پرتودرمانی سرطان پستان نوعی درمان سرطان است که از پرتوهای انرژی بالا برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می کند. پرتودرمانی می تواند به تنهایی یا به عنوان بخشی از درمان ترکیبی استفاده شود. پرتودرمانی سرطان پستان معمولاً برای درمان سرطان پستان در مراحل اولیه استفاده می شود. …

پرتودرمانی سرطان پستان ادامه مطلب »