انکولوژی چیست

انکولوژی چیست | یک متخصص انکولوژیست چه کمکی به شما می کند؟

انکولوژی چیست واژه انکولوژی به معنی شاخه ای از علم پزشکی است که با تومورها و سرطان سر و کار دارد.کلمه “انکو” به معنی توده یا تومور است، و کلمه “لوژی” به معنی علم یا شناخت می باشد. متخصصان انکولوژی یا انکولژیست های حرفه ای افرادی هستند که در زمینه شناخت، تشخیص و درمان سرطان …

انکولوژی چیست | یک متخصص انکولوژیست چه کمکی به شما می کند؟ ادامه مطلب »