رادیوتراپی مزوتلیومای بدخیم

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای مزوتلیومای بدخیم

درمان مزوتلیومای بدخیم با پرتودرمانی   مزوتلیوم، پرده ای است که لایه خارجی احشا بدن از جمله ریه و قلب و شکم را تشکیل می دهد و مایع نرم کننده ای از خود ترشح می کند تا ارگانهای داخلی به هم نچسبند. به عنوان مثال ریه ها بتوانند به راحتی در دم و بازدم بزرگ …

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای مزوتلیومای بدخیم ادامه مطلب »