پرتودرمانی مری

آیا سرطان مری درمان قطعی دارد | پرتودرمانی یا رادیوتراپی سرطان مری

رادیوتراپی مری | پرتودرمانی مری پرتودرمانی یا رادیوتراپی روشی است که در آن با استفاده از پرتوهای پر انرژی (مانند اشعه ایکس) یا برخی ذرات دیگر، سلول های سرطانی را از بین می برند. پرتودرمانی سرطان مری اغلب با انواع دیگر درمان، مانند شیمی درمانی و یا جراحی ترکیب می شود. شیمی درمانی همزمان با …

آیا سرطان مری درمان قطعی دارد | پرتودرمانی یا رادیوتراپی سرطان مری ادامه مطلب »