گزارش پاتولوژی سرطان ریه

درک گزارش آسیب شناسی یا پاتولوژی سرطان ریه

راهنمای گزارش پاتولوژی سرطان ریه هنگامی که ریه شما بیوپسی شد، نمونه های گرفته شده توسط یک پزشک متخصص با سال ها آموزش در این زمینه به نام پاتولوژیست زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرد. پاتولوژیست، گزارشی را برای پزشک شما ارسال می کند که برای هر نمونه گرفته شده، یک تشخیص را ارائه …

درک گزارش آسیب شناسی یا پاتولوژی سرطان ریه ادامه مطلب »