آدنوکارسینوم روده کوچک

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای درمان سرطان های روده کوچک (آدنوکارسینوم روده کوچک)

درمان سرطان روده کوچک یا آدنوکارسینوم روده کوچک با پرتودرمانی (توجه: این اطلاعات در مورد سرطان های روده کوچک است که تحت عنوان آدنوکارسینوم شناخته می شوند. برای آشنایی بیشتر با انواع دیگر سرطان که می تواند در روده کوچک شروع شود، به تومورهای کارسینوئیدی گوارشی، تومورهای استرومایی گوارشی یا لنفوم غیر هوچکین مراجعه کنید.)  …

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای درمان سرطان های روده کوچک (آدنوکارسینوم روده کوچک) ادامه مطلب »