بهترین دستگاه پرتو درمانی ایران

بهترین دستگاه پرتو درمانی ایران

بهترین دستگاه پرتو درمانی ایران درمان متداول با پرتوهای یونیزان یا پرتودرمانی مستلزم دستگاه تولید و تحویل پرتوی X است. در طول زمان دستگاه های رادیوتراپی پیشرفت زیادی کرده اند که منجر به موفقیت در درمان انواع سرطان ها شده است. بخش بزرگی از این پیشرفتها برای انجام درمان دقیق بوده است. درمان دقیق یعنی …

بهترین دستگاه پرتو درمانی ایران ادامه مطلب »