پروتون تراپی

پروتون درمانی | پروتون بیم تراپی | پرتودرمانی با پرتو پروتون

پرتودرمانی با پرتو پروتون یا پروتون درمانی چیست ؟ پروتون درمانی در ایران | مراکز پروتون درمانی در ایران در پروتون بیم تراپی یا پروتون درمانی که تحت عنوان پرتودرمانی با پرتو پروتون (Proton Beam Radiation Therapy) نیز شناخته می شود، پرتوهای پروتون را به جای فوتون ها (اشعه ایکس) روی سرطان متمرکز می کنند. …

پروتون درمانی | پروتون بیم تراپی | پرتودرمانی با پرتو پروتون ادامه مطلب »