رادیوتراپی مقعد

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای سرطان مقعد چگونه است؟

رادیوتراپی سرطان مقعد | پرتودرمانی برای سرطان مقعد در رادیوتراپی سرطان مقعد یا پرتودرمانی از اشعه ایکس یا ذرات پرانرژی دیگر برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود.  بسته به مرحله سرطان مقعد و سایر عوامل، ممکن است از پرتودرمانی در موارد زیر استفاده شود:       همراه با شیمی درمانی به …

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای سرطان مقعد چگونه است؟ ادامه مطلب »