پرتو درمانی سرطان کلیه

درمان سرطان کلیه با پرتودرمانی یا رادیوتراپی

درمان سرطان کلیه چیست؟ درمان سرطان کلیه معمولاً با جراحی (برای برداشتن سرطان) آغاز می شود. در مورد درمان سرطان کلیه کم خطر (سرطان های محدود به کلیه) این تنها درمان مورد نیاز است. اما برای درمان سرطان کلیه پرخطر (اگر سرطان فراتر از کلیه گسترش یافته باشد) ممکن است درمان های بیشتری لازم باشد. …

درمان سرطان کلیه با پرتودرمانی یا رادیوتراپی ادامه مطلب »