پرتو درمانی سرطان سینه مردان

رادیوتراپی یا پرتودرمانی سرطان سینه در مردان

پرتودرمانی سرطان سینه در مردان | رادیوتراپی سرطان سینه در مردان مردان نیز ممکن است به سرطان پستان مبتلا شده و به پرتودرمانی نیز نیاز داشته باشند. توصیه های پرتودرمانی سرطان سینه در مردان عمدتاً شبیه به توصیه های مربوط به سرطان سینه در زنان می باشد. نیاز به پرتودرمانی سرطان پستان در مردان بستگی …

رادیوتراپی یا پرتودرمانی سرطان سینه در مردان ادامه مطلب »