پرتودرمانی با شدت تعدیل شده

پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته (IMRT) روش جدید درمان سرطان با عوارض جانبی کم

روش جدید درمان سرطان با عوارض جانبی کم به روش IMRT یکی از روش های نوین در عرصه درمان سرطان، پرتودرمانی با شدت تعدیل ‌شده یا رادیوتراپی به روش IMRT است. در پرتودرمانی با شدت تعدیل ‌شده (IMRT) از شتاب ‌دهنده‌ های خطی برای رساندن دوز دقیقی از پرتوها به تومور، و در عین حال …

پرتودرمانی با شدت تعدیل یافته (IMRT) روش جدید درمان سرطان با عوارض جانبی کم ادامه مطلب »