پرتودرمانی سرطان پروستات

پرتودرمانی یا رادیوتراپی برای سرطان پروستات (بخش دوم)

پرتودرمانی در سرطان پروستات | راديوتراپي سرطان پروستات (بخش دوم) ب) براکی تراپی یا پرتودرمانی داخلی (بخش قبل) براکی تراپی دائمی (میزان سرعت تجویز دوز کم یا LDR: Low Dose Rate) در این روش، دانه ‌های رادیواکتیو (مانند ید-125 یا پالادیوم-103) در داخل سوزن ‌های نازکی قرار می ‌گیرند که از طریق پوست در ناحیه …

پرتودرمانی یا رادیوتراپی برای سرطان پروستات (بخش دوم) ادامه مطلب »