نرخ بقای سرطان کولورکتال

میزان بقا (زنده ماندن) در مبتلایان به سرطان کولورکتال

میزان بقا (زنده ماندن) در مبتلایان به سرطان کولورکتال چقدر است؟ نرخ یا میزان بقا (زنده ماندن) می تواند به شما این ایده را بدهد که چند درصد از افراد مبتلا به یک نوع و مرحله از یک سرطان تا مدت معینی (معمولاً 5 سال) پس از تشخیص عمر می کنند؛ این نرخ‌ ها نمی …

میزان بقا (زنده ماندن) در مبتلایان به سرطان کولورکتال ادامه مطلب »