میزان بقا سرطان کولورکتال

میزان بقا سرطان کولورکتال

میزان بقا سرطان کولورکتال میزان بقا سرطان کولورکتال می تواند به شما این ایده را بدهد که چند درصد از افراد مبتلا به یک نوع و مرحله از یک سرطان تا مدت معینی (معمولاً 5 سال) پس از تشخیص عمر می کنند؛ این نرخ‌ ها نمی ‌توانند به شما بگویند که دقیقا چه مدت عمر خواهید …

میزان بقا سرطان کولورکتال ادامه مطلب »