تشخيص سرطان سينه

تشخیص زودهنگام با غربالگری سرطان سینه (پستان)

غربالگری سرطان سینه (پستان) کشف زودهنگام سرطان سینه (پستان) و دریافت پیشرفته ترین درمان سرطان، دو مورد از مهم ترین راهکارها برای پیشگیری از مرگ و میر ناشی از سرطان سینه است. سرطان سینه (پستان) ای که زود تشخیص داده می شود، در زمانی که کوچک است و هنوز گسترش نیافته است، درمان موفقیت آمیزتر …

تشخیص زودهنگام با غربالگری سرطان سینه (پستان) ادامه مطلب »