عوارض رادیوتراپی لنفوم

پرتو درمانی لنفوم

پرتودرمانی برای لنفوم غیر هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی

رادیوتراپی در لنفوم هوچکین و غیر هوچکین برای مطالعه بخش قبل کلیک کنید و ادامه مقاله پرتودرمانی لنفوم غیر هوچکین را دنبال کنید. بخش دوم) پرتو درمانی برای لنفوم غیر هوچکین پرتودرمانی ممکن است برای درمان لنفوم غیر هوچکین (NHL) در شرایط مختلفی مورد استفاده قرار گیرد:         می توان از آن …

پرتودرمانی برای لنفوم غیر هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی ادامه مطلب »

پرتو درمانی لنفوم

پرتودرمانی برای لنفوم هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی

رادیوتراپی در لنفوم هوچکین و غیر هوچکین لنفوم هوچکین (Hodgkin lymphoma; HL) نوعی بدخیمی مربوط به سیستم لنفاوی است. این بیماری در کودکان و بزرگسالان رخ می‌دهد اما در دهه سوم زندگی شایع‌تر است. این بدخیمی یکی از انواع سرطان ها محسوب می‌شود که با پرتودرمانی لنفوم هوچکین قابل درمان است. لنفوم چیست؟ لنفوم یا …

پرتودرمانی برای لنفوم هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن