عوامل خطر سرطان پستان که نمی توان آنها را تغییر داد

عوامل خطر سرطان پستان که نمی توان آنها را تغییر داد

عوامل خطر سرطان پستان که نمی توان آنها را تغییر داد عامل خطر شامل هر چیزی است که شانس ابتلا به یک بیماری خاص را افزایش دهد، مثلا عوامل خطر سرطان پستان، یعنی عواملی که سبب افزایش شانس ابتلا به سرطان پستان می شوند، اما داشتن یک عوامل خطر سرطان پستان که نمی توان آنها …

عوامل خطر سرطان پستان که نمی توان آنها را تغییر داد ادامه مطلب »