درمان سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال چیست؟

سرطان کولورکتال سرطان کولورکتال از کولون یا رکتوم شروع می شود. طبقه بندی این سرطان ها بستگی به این دارد که محل تومور در کدام قسمت از روده باشد که در ادامه مطلب توضیحات لازم ارائه شده است. سرطان کولون و سرطان رکتوم اغلب با هم گروه بندی می شوند زیرا ویژگی های مشترک بسیاری …

سرطان کولورکتال چیست؟ ادامه مطلب »