میزان بقای سرطان ریه

میزان بقا سرطان ریه | طول عمر بیماران مبتلا به سرطان ریه چقدر است؟

فهرست مطالب میزان بقا سرطان ریه نرخ بقا یا میزان بقا می تواند این تخمین را بزند که چند درصد از افراد مبتلا به یک نوع و مرحله خاص سرطان تا مدت معینی (معمولاً 5 سال) پس از تشخیص، همچنان عمر خواهند کرد. میزان بقا سرطان ریه نمی تواند تعیین کند که یک بیمار خاص …

میزان بقا سرطان ریه | طول عمر بیماران مبتلا به سرطان ریه چقدر است؟ ادامه مطلب »