رادیوتراپی 3D-CRT

رادیوتراپی منسجم سه بعدی (3D-CRT) در درمان انواع سرطان

رادیوتراپی تطبیقی (کانفورمال) سه بعدی چیست؟ در رادیوتراپی تطبیقی (کانفورمال) سه بعدی (3D-CRT) پرتوهای اشعه که متناسب با شکل تومور طراحی شده‌ اند، از جهات مختلف به سمت تومور هدایت می شوند. با این روش سعی می شود که آسیب ناشی از رادیوتراپی به بافت های طبیعی کمتر شده و با تمرکز دوز اشعه بر …

رادیوتراپی منسجم سه بعدی (3D-CRT) در درمان انواع سرطان ادامه مطلب »