پرتودرمانی سرطان پروستات

پرتودرمانی یا رادیوتراپی برای سرطان پروستات (بخش اول)

پرتودرمانی سرطان پروستات | رادیوتراپی پروستات چیست؟ (بخش اول) در رادیوتراپی سرطان پروستات از پرتوها یا ذرات پر انرژی برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. علت سرطان پروستات چیست؟ بسته به مرحله سرطان پروستات و سایر عوامل، ممکن است از پرتودرمانی به شکل های زیر استفاده شود:         …

پرتودرمانی یا رادیوتراپی برای سرطان پروستات (بخش اول) ادامه مطلب »