پرتو درمانی لنفوم

پرتودرمانی برای لنفوم هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی

رادیوتراپی در لنفوم هوچکین و غیر هوچکین لنفوم هوچکین (Hodgkin lymphoma; HL) نوعی بدخیمی مربوط به سیستم لنفاوی است. این بیماری در کودکان و بزرگسالان رخ می‌دهد اما در دهه سوم زندگی شایع‌تر است. این بدخیمی یکی از انواع سرطان ها محسوب می‌شود که با پرتودرمانی لنفوم هوچکین قابل درمان است. لنفوم چیست؟ لنفوم یا …

پرتودرمانی برای لنفوم هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی ادامه مطلب »