پرتو درمانی لنفوم

پرتودرمانی برای لنفوم هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی

رادیوتراپی در لنفوم هوچکین و غیر هوچکین لنفوم چیست؟ لنفوم یا لنفوما (یا سرطان غدد لنفاوی به انگلیسی Lymphoma) نوعی سرطان است که در سیستم لنفاوی که بخشی از شبکه مقابله با میکروب در بدن به شمار می رود، شکل می گیرد. سیستم لنفاوی از غدد لنفاوی، طحال، غده تیموس و مغز استخوان تشکیل می …

پرتودرمانی برای لنفوم هوچکین | رادیوتراپی در سرطان غدد لنفاوی ادامه مطلب »