پرتودرمانی ملانوم

پرتودرمانی ملانوم

پرتودرمانی ملانوم   ملانوم یا ملانوما (Melanoma) یکی از سه نوع اصلی سرطان پوست به شمار می رود. گزینه های درمانی برای سرطان پوست و ضایعات پیش سرطانی پوست بسته به اندازه، نوع، عمق و محل ضایعات، متفاوت خواهد بود. یک روش درمان ملانوما پرتو درمانی برای سرطان پوست است. در پرتودرمانی از پرتوهای پر …

پرتودرمانی ملانوم ادامه مطلب »