پرتودرمانی سرطان نازوفارنکس

رادیوتراپی برای سرطان نازوفارنکس چگونه است؟

رادیوتراپی سرطان نازوفارنکس در رادیوتراپی یا پرتودرمانی از اشعه ایکس یا ذرات پر انرژی برای از بین بردن سلول های سرطانی یا کاهش سرعت رشد آنها استفاده می شود. معمولاً رادیوتراپی درمان اصلی سرطان نازوفارنکس (سرطان سر و گردن) است زیرا اکثر این سرطان ها نسبت به اشعه بسیار حساس هستند. در بسیاری از موارد …

رادیوتراپی برای سرطان نازوفارنکس چگونه است؟ ادامه مطلب »