تومورهای استرومایی دستگاه گوارش

درمان تومور استرومال دستگاه گوارش (GIST) با پرتودرمانی یا رادیوتراپی

تومور استرومال دستگاه گوارش Gastro Intestinal Stromal Tumor چیست؟ | Gist چیست؟ سرطان زمانی شروع می شود که سلول های بدن شروع به رشد خارج از کنترل می کنند. سلول ‌ها تقریباً در هر قسمت از بدن می‌ توانند به سرطان تبدیل شوند و سپس به سایر قسمت‌ های بدن گسترش یابند. تومور استرومایی دستگاه …

درمان تومور استرومال دستگاه گوارش (GIST) با پرتودرمانی یا رادیوتراپی ادامه مطلب »