سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال چیست؟

سرطان کولورکتال سرطان کولورکتال یک نوع سرطان است که در روده‌بزرگ (کولون) و رکتوم (بخش انتهایی روده غلیظ) شکل می‌گیرد. این نوع سرطان اغلب از زمینه‌های پلیپ‌های پیش‌سرطانی نشات می‌گیرد. زمینه‌های این بیماری از تغییرات ژنتیکی و انتقالی در سلول‌های روده‌بزرگ ناشی می‌شود. عوامل خطر سرطان کولورکتال شامل تغذیه نامناسب، کمبود فیبر، کمبود فعالیت بدنی، …

سرطان کولورکتال چیست؟ ادامه مطلب »