رادیوتراپی برای ملانوم

رادیوتراپی یا پرتودرمانی در درمان سرطان پوست ملانوم

درمان سرطان پوست ملانوم با پرتودرمانی ملانوم یا ملانوما (Melanoma) یکی از سه نوع اصلی سرطان پوست به شمار می رود. گزینه های درمانی برای سرطان پوست و ضایعات پیش سرطانی پوست بسته به اندازه ، نوع ، عمق و محل ضایعات ، متفاوت خواهد بود. یک روش درمان ملانوما پرتو درمانی برای سرطان پوست …

رادیوتراپی یا پرتودرمانی در درمان سرطان پوست ملانوم ادامه مطلب »