پرتودرمانی برای سرطان ولوار

درمان سرطان وولو یا ولوار (سرطان فرج) با پرتودرمانی یا رادیوتراپی

پرتودرمانی در درمان سرطان وولو چگونه است؟ در رادیوتراپی یا پرتودرمانی از پرتوهای پرانرژی (مانند پرتوهای گاما یا اشعه ایکس) و ذرات (مانند الکترون، پروتون یا نوترون) برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. برای درمان سرطان وولو (دستگاه تناسلی خارجی زنان) که تحت عنوان سرطان فرج نیز شناخته می شود، از …

درمان سرطان وولو یا ولوار (سرطان فرج) با پرتودرمانی یا رادیوتراپی ادامه مطلب »