ایا سرطان مجاری صفراوی قابل درمان است

تاثیر رادیوتراپی یا پرتودرمانی در درمان سرطان مجرای صفراوی

پرتودرمانی برای سرطان مجرای صفراوی با سرطان مجرای صفراوی (کلاژیوکارسینوما) و درمان آن بیشتر آشنا شوید. آدنوکارسینوم چیست؟ مجاری صفراوی شامل لوله هایی هستند که از کبد و کیسه صفرا منشا گرفته و صفرا را به سمت روده ها هدایت می کنند و بدین ترتیب هضم غذا به خصوص چربیها تسهیل می شود. شایعترین نوع …

تاثیر رادیوتراپی یا پرتودرمانی در درمان سرطان مجرای صفراوی ادامه مطلب »