درمان کارسینوم سلول بازال

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای کارسینوم سلول پایه ای (بازال) BCC و کارسینوم سلول سنگفرشی SCC

درمان کارسینوم سلول بازال و سنگفرشی با رادیوتراپی سه نوع اصلی سرطان پوست وجود دارد: کارسینوم سلول بازال BCC ، کارسینوم سلول سنگفرشی SCC و ملانوم. گزینه های درمانی برای سرطان های پوست و ضایعات پیش سرطانی پوست، بسته به اندازه، نوع، عمق و محل ضایعات متفاوت خواهد بود. یکی از این گزینه های درمانی …

رادیوتراپی یا پرتودرمانی برای کارسینوم سلول پایه ای (بازال) BCC و کارسینوم سلول سنگفرشی SCC ادامه مطلب »