پرتودرمانی کارسینوم سلول بازال و سنگفرشی

پرتودرمانی کارسینوم سلول بازال و سنگفرشی

پرتودرمانی کارسینوم سلول بازال و سنگفرشی سه نوع اصلی سرطان پوست وجود دارد: کارسینوم سلول بازال BCC ، کارسینوم سلول سنگفرشی SCC و ملانوم. گزینه های درمانی برای سرطان های پوست و ضایعات پیش سرطانی پوست، بسته به اندازه، نوع، عمق و محل ضایعات متفاوت خواهد بود. یکی از این گزینه های درمانی برای سرطان …

پرتودرمانی کارسینوم سلول بازال و سنگفرشی ادامه مطلب »