رادیوتراپی srs

رادیوتراپی استریوتاکتیک (SRT) چیست؟

رادیوتراپی استریوتاکتیک (SRT) چیست؟ رادیوتراپی استریوتاکتیک چیست ؟ دستگاه پرتودرمانی srs SRT = Stereotactic Radio TherapySRS = Stereotactic Radio SurgerySBRT = Stereotactic Body Radiation TherapySABR = Stereotactic ABlative RadiotherapyFSRT = Fractionated Stereotactic RadioTherapy رادیوتراپی استریوتاکتیک (Stereotactic Radio-Therapy) یا به اختصار رادیوتراپی SRT که به نام رادیوسرجری استریوتاکتیک (رادیو جراحی استریوتاکتیک – Stereotactic Radio-Surgery) یا رادیوتراپی …

رادیوتراپی استریوتاکتیک (SRT) چیست؟ ادامه مطلب »