تشخیص سرطان کولورکتال

تشخیص استیج سرطان کولورکتال

تشخیص استیج سرطان کولورکتال اگر علائمی دارید که ممکن است مرتبط با علائم سرطان کولورکتال باشد، یا اگر آزمایش غربالگری سرطان کولورکتال چیزی غیرطبیعی را نشان دهد، پزشک یک یا چند مورد از معاینات و آزمایش ‌های زیر را برای کشف علت انجام خواهد داد تا به تشخیص استیج سرطان کولورکتال کمک کند. فهرست مطالب سابقه …

تشخیص استیج سرطان کولورکتال ادامه مطلب »