تشخیص سرطان کولون و رکتوم

تست ها و آزمایشات لازم برای تشخیص و استیجینگ (مرحله بندی) سرطان کولورکتال

تشخیص و استیجینگ (مرحله بندی) سرطان کولورکتال تشخیص سرطان کولورکتال اگر علائمی دارید که ممکن است مرتبط با علائم سرطان کولورکتال باشد، یا اگر آزمایش غربالگری چیزی غیرطبیعی را نشان دهد، پزشک یک یا چند مورد از معاینات و آزمایش ‌های زیر را برای کشف علت انجام خواهد داد تا به تشخیص سرطان کولورکتال کمک …

تست ها و آزمایشات لازم برای تشخیص و استیجینگ (مرحله بندی) سرطان کولورکتال ادامه مطلب »