روش های تشخیص سرطان ریه

روش های تشخیص سرطان ریه با تست ها و آزمایشات مختلف

فهرست مطالب تشخیص سرطان ریه برخی از سرطان های ریه را می توان با غربالگری کشف کرد، اما بیشتر سرطان های ریه به این دلیل یافت می شوند که باعث ایجاد مشکل می شوند. تشخیص واقعی سرطان ریه با مشاهده سلول های سرطانی توسط پاتولوژیست در آزمایشگاه انجام می شود. اگر علائم سرطان ریه در مراحل اولیه …

روش های تشخیص سرطان ریه با تست ها و آزمایشات مختلف ادامه مطلب »