غربالگری سرطان روده

راهنمای جامع غربالگری سرطان کولورکتال

غربالگری سرطان کولورکتال افراد در معرض خطر متوسط سرطان کولورکتال انجمن سرطان آمریکا (ACS) توصیه می کند که افراد در معرض خطر متوسط سرطان کولورکتال، غربالگری منظم را از سن 45 سالگی شروع کنند. [تعریف دقیق اینکه کدام افراد در معرض خطر متوسط سرطان کولورکتال هستند، در ادامه مطلب آمده است.] افرادی که از سلامت …

راهنمای جامع غربالگری سرطان کولورکتال ادامه مطلب »