مرحله بندی سرطان ریه

تعیین مرحله یا استیج سرطان ریه

مرحله بندی سرطان ریه مرحله بندی سرطان ریه یا استیجینگ بخشی جدایی ناپذیر در شناخت گزینه های درمانی شما است. به طور معمول، سرطان هایی که در مراحل اولیه هستند، راحت تر درمان می شوند، اما بسیاری از افراد می توانند مدت طولانی با بیماری در مراحل پیشرفته زندگی کنند. در ادامه این مطلب درباره …

تعیین مرحله یا استیج سرطان ریه ادامه مطلب »