بهبودیافتگان سرطان با استفاده از درمان پرتو درمانی

رادیوتراپی سرطان رکتوم و براکی تراپی دقیق توسط دکتر احسان کرباسی با حفظ عضله مقعد در بیمار مبتلا له سرطان انتهای روده (رکتوم)

پرتودرمانی برای سرطان پستان

پرتو درمانی با شدت تعدیل یافته (IMRT) برای سرطان نزدیک مقعد

پرتودرمانی برای سرطان پستان

پرتو درمانی با شدت تعدیل یافته (IMRT) برای درمان عود سرطان لب

پرتو درمانی با شدت تعدیل یافته (IMRT) برای سرطان رکتوسیکوئید استاد محترم دانشگاه

پرتو درمانی برای درمان سرطان برست خانم دکتر بدون عوارض و سوختگی با 33 جلسه

از بین رفتن کامل تومور با پرتودرمانی و دستگاه های مدرن رادیوتراپی بعد از 6 ماه

به بالای صفحه بردن