پرتودرمانی سرطان

پرتودرمانی سرطان | رادیوتراپی چگونه سرطان را درمان می کند؟

پرتودرمانی سرطان همانطور که در مقالات قبلی این وبسایت هم اشاره کردیم، پرتو درمانی سلول های سرطانی را از طریق آسیب زدن به DNA آنها می کشد یا سرعت رشدشان را کاهش می دهد. پرتودرمانی سرطان یا همان رادیوتراپی، روشی است که از اشعه های قدرتمند رادیواکتیو استفاده می کند تا از این طریق تومورهای …

پرتودرمانی سرطان | رادیوتراپی چگونه سرطان را درمان می کند؟ ادامه مطلب »